آگهی مناقصه شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک ( سهامی عام )

آگهی مناقصه شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک ( سهامی عام )

علاقه مندان می توانند جهت تامین مواد اولیه و موثره محصولات ذیل اقدام به تکمیل پرونده و ارسال مدارک مورد نیاز به شرح ذیل به آدرس ایمیل Tender@alborzbulk.com نمایند.

  1. نامه معرفی شرکت در سربرگ
  2. اساسنامه شرکت به همراه آخرین صورتهای مالی
  3. آخرین ترکیب هیئت مدیره به همراه روزنامه رسمی
  4. ارائه گواهی نمایندگی شرکت های تولید کننده
  5. مجوز واردات از سازمان غذا و دارو
  6. رزومه همکاری شرکت با سایر شرکت های دارویی

 

محصولات البرز بالک-1

محصولات البرز بالک-2