واحد فروش

فروش

واحد فروش و بازاریابی از جمله واحدهای فعال و پویا در شرکت می باشد  که با رویکرد علمی در زمینه فروش و بازاریابی به فعالیت ادامه می دهد. این مدیریت شامل 2 بخش فروش و بازاریابی می باشد. واحد فروش آمار و اطلاعات اداره کل نظارت بر امور دارو ، شناخت عملکرد رقبا و سایر ابزارهای اطلاع رسانی و بانک اطلاعات قوی  و آگاهی از مقررات جدید ،زیرساخت های لازم جهت ارتقاء و بهره وری سازمان را ایجاد می نماید.این بخش با استفاده از سیستم  CRM و استفاده از روابط جاری با مشتریان فعلی برای به حداکثر رساندن میزان رشد درآمد ها ، رضایت مشتریان ، جذب و حفظ بهترین مشتریان ، پاسخگویی به نیاز و رفع تقاضای مشتریان و ایجاد و اجرای یک راهبرد فعال بازاریابی که به کاهش هزینه و شناخت عمیق تر مشتری منجر می شود تلاش دارد.

 

 

بازاریابی

در این بخش شرکت تلاش دارد به درک بیشتری از خواسته های مشتریان رسیده و با تطابق محصولات خود ، نیاز مشتریان را برآورده سازد و از این طریق رضایت مندی مشتریان و فرآیند سودآوری را برای شرکت ایجاد نماید.اهداف بازاریابی عبارتست از :

معرفی مواد اولیه دارویی با اسامی تجاری (برند) جهت توسعه و گسترش روند صعودی فروش و سهم بیشتر از بازار داروئی

معرفی محصولات جدید و استراتژیک شرکت  آشنایی بیشتر جامعه دارویی با اندیکاسیونهای اختصاصی مصرف و تفکیک کاربرد این داروها در تخصصهای مختلف.

شناسایی و تعین مناسب ترین بازار و تعیین محصولات شرکت برای دستیابی به این بازار ها

شناخت مشتریان و محیط خلرجی کسب و کار

شناسایی فرصت ها و توسعه استراتژی باری سرمایهگذاری در آنها

سنجش نتایج فعالیتها و تدوین فرایند بهتر و مستمر به منظور توسعه کسب و کار